Výbor MSSČK Kvačany:

Predsedníčka:        Mliečková Michaela

Podpredsedníčka:  Kudzbelová Danica

Tajomníčka:          Štepaniaková Elena

Pokladníčka:         Ďuroňová Marta

Ostatné členky:     Polakovičová Anna

                              Slotková Jana

                              Tkáčová Mária

                              Tkáčová Martina

                              Kudzbelová Barbora

MSSČK Kvačany má ku dňu 31.12.2013 90 členov.