Odovzdanie potravín pre rodiny v obci r. 2014Vrátiť sa na stránku obce