Spolok Slovenského červeného kríža v Kvačanoch, pozýva všetkých svojich členov, členky, bakusníkov a darcov krvi na výročnú členskú schôdzu, ktorá bude dňa 15. apríla 2018 o 14.00 hod. v zasadačke obecného úradu.